Available courses

Anti Match-Fixing Top Training

Forum je osrednji letni dogodek Transparency International Slovenia, ki je namenjen gospodarstvu in obravnavi izzivov, ki jih boj proti korupciji prinaša v gospodarstvu ter predstavitvi novih usmeritev na področju spodbujanja integritete, etike in preprečevanja korupcije v gospodarstvu.

Rdeča nit tokratnega Foruma je bil dvig organizacijske kulture v luči nove zakonodaje na področju žvižgaštva (Zakon o zaščiti prijaviteljev) in nedavno predstavljenih evropskih standardov trajnostnega poročanja. Na tematskih okroglih mizah smo med drugim spregovorili o integriteti v kontekstu družbene odgovornosti, osveščanju ter internem komuniciranju kot o temeljih odprtosti in transparentnosti v organizacijah. Dotaknili smo se preventivnih in kurativnih mehanizmov in obravnavali vprašanje, kaj lahko organizacije storijo z rezultati preiskav notranjih nepravilnosti oziroma kakšne ukrepe lahko uvedejo, da bodo le-ti vodili do učinkovite naslovitve ugotovljenih težav, vendar ne zgolj v smislu strogih ukrepov kontrole in sankcij.

V učilnici je knjižnica gradiv 8. Foruma poslovne integritete in transparentnosti z dne 21. 11. 2023.

Pred vami so prostodostopna učna gradiva o dostopu do informacij javnega značaja, ki nastajajo v okviru projekta Vprašaj državo. Projekt Vprašaj državo: Enostaven dostop do informacij javnega značaja izvaja organizacija Transparency International Slovenia s projektnimi partnerji Zavod Pip, Zavod Bob, Zavod Dobra družba, Mladinska zveza Brez izgovora, Društvo za okoljsko vzgojo Evrope. Projekt financira Sklad NVO Ministrstva za javno upravo.

Leta 2022 smo na TI Slovenia izvajali opazovanje lokalnih volitev. Pred vami so gradiva za izvajanje interaktivnih delavnic za aktivne občane in občanke. Na delavnicah predstavimo poročilo društva Transparency International Slovenia, ki je nastalo v sklopu projekta Transparentnost lokalnih volitev 2022, in se osredotoča na opazovanje izvajanja lokalnih volitev v 13 občinah (Ajdovščina, Celje, Dornava, Ilirska Bistrica, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Polzela, Sveti Jurij ob Ščavnici, Vipava). Hkrati predstavimo tudi metodologijo za pregled financiranja volilnih kampanj kandidatov in kandidatk, stanja vključenosti žensk v lokalno politiko ter spoštovanja ustavnega načela enakosti volilne pravice na lokalni ravni.