List of active policies

Name Type User consent
Pravila o zasebnosti Privacy policy All users

Summary

Z registracijo izrecno soglašam, da Transparency International Slovenia moj osebne podatke iz prijave na Moodle e-učilnico (ime, priimek, e-naslov, kraj in država bivanja) zbira in obdeluje z namenom vodenja evidence o uporabnikih e-učilnice in namene točkovanja morebitnih preizkusov znanj ter sporočanja rezultatov točkovanja oziroma za odgovore na uporabniška dodatna poizvedovanja glede točkovanja, ter me po e-pošti kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino platforme in mojim zadovoljstvom z njim. 

Full policy

Z registracijo izrecno soglašam, da Transparency International Slovenia moj osebne podatke iz prijave v e-učilnico (ime, priimek, e-naslov, kraj in država bivanja) zbira in obdeluje z namenom vodenja evidence o uporabnikih e-učilnice in namene točkovanja morebitnih preizkusov znanj ter sporočanja rezultatov točkovanja oziroma za odgovore na uporabniška dodatna poizvedovanja glede točkovanja, ter me po e-pošti kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino platforme in mojim zadovoljstvom z njim. 

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete s prijavo v e-učilnico in ki bo navedene osebne podatke obdeloval na podlagi vašega soglasja, je Transparency International Slovenia, Vožarski pot 12, Ljubljana. Vaši osebni podatki se hranijo do preklica. Kadarkoli lahko prekličete obdelavo osebnih podatkov, zahtevate popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov in sicer na način, da to sporočite po elektronski pošti na na naslov: info@transparency.si.

Z registracijo potrjujem, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki in da imam skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da:

· zahtevam dostop do osebnih podatkov,

· zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, 

· soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti info@transparency.si.

Z registracijo potrjujem, da sem seznanjen s tem, da:

· bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne prekličem,

· na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev,

· se osebni podatki hranijo do preklica.