Available courses

Anti Match-Fixing Top Training

Forum je osrednji letni dogodek Transparency International Slovenia, ki je namenjen gospodarstvu in obravnavi izzivov, ki jih boj proti korupciji prinaša v gospodarstvu ter predstavitvi novih usmeritev na področju spodbujanja integritete, etike in preprečevanja korupcije v gospodarstvu.

Rdeča nit tokratnega Foruma je bil dvig organizacijske kulture v luči nove zakonodaje na področju žvižgaštva (Zakon o zaščiti prijaviteljev) in nedavno predstavljenih evropskih standardov trajnostnega poročanja. Na tematskih okroglih mizah smo med drugim spregovorili o integriteti v kontekstu družbene odgovornosti, osveščanju ter internem komuniciranju kot o temeljih odprtosti in transparentnosti v organizacijah. Dotaknili smo se preventivnih in kurativnih mehanizmov in obravnavali vprašanje, kaj lahko organizacije storijo z rezultati preiskav notranjih nepravilnosti oziroma kakšne ukrepe lahko uvedejo, da bodo le-ti vodili do učinkovite naslovitve ugotovljenih težav, vendar ne zgolj v smislu strogih ukrepov kontrole in sankcij.

V učilnici je knjižnica gradiv 8. Foruma poslovne integritete in transparentnosti z dne 21. 11. 2023.